Publicatie UFF-Manifest voor een duurzame voedselcultuur

De initiatiefnemers van Utrecht Food Freedom (UFF) willen bijdragen aan een duurzame voedselcultuur in de regio Utrecht en daarbij gebruik maken van het bijzondere verhaal over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daartoe publiceren wij vandaag (11 september 2019) ons Manifest op deze website!

Het doel van UFF is om de burger weer in contact te brengen met de boer, en (beter) kennis te laten maken met de geschiedenis van het landschap en de leefomgeving. Wij willen dit realiseren door projecten te steunen en te etaleren, partners en financiers daarbij aan te laten haken.

Lees daarom ons Manifest en wij roepen iedereen op om dit te onderschrijven!

 

Achtergrond: Duurzame en gezonde voedselcultuur past bij de Utrechtse Landbouwvisie en het Verhaal van de Hollandse Waterlinie

De Landbouwvisie van de provincie Utrecht beschrijft dat de agricultuur voor grote uitdagingen staat. De regio Utrecht produceert lokale voedselproducten, beschikt over een expertisecentrum op het gebied van de korte voedselketen en spant zich in om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te laten erkennen als UNESCO werelderfgoed.

Het initiatief Utrecht Food Freedom (UFF) bouwt voort op die kwaliteiten om een grote stap te zetten in de richting van een duurzame toekomst voor de regio en haar burgers. Duurzame landbouw gaat daarbij hand in hand met de zorg die gemeentes en provincie dragen voor het behoud van een betekenisvol historisch landschap en gezondheid van mens, dier en milieu.

Verhalen over cultuur, voedsel en erfgoed geven gestalte aan identiteit en verbinden mensen. Bovendien dragen ze bij aan (inter)nationale naamsbekendheid (recreatie en toerisme) en het vergroten van werkgelegenheid. UFF haalt die verhalen op en deelt deze met haar partners. Tips zijn welkom!

Oproep

Nogmaals… Lees ons Manifest op de website https://www.utrechtfoodfreedom.nl/manifest/ en neem contact op om dit te onderschrijven! Wij zoeken partners en werken graag samen verder aan het ontwikkelen van een duurzame voedselcultuur in de regio Utrecht. Wie doet er mee?

Organisatie

Initiatiefnemers Provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Gemeente Utrecht, Local2Local en V6 ontwikkelen samen de UFF community. De betrokken partijen streven ernaar om meer partners bij het project te betrekken. UFF zorgt voor de regie op activiteiten van derden door het aanjagen en stimuleren daarvan en dat het gedachtegoed van UFF -  waar mogelijk - in beleid wordt vastgelegd.

UFF biedt een platform met haar website, deelt informatie en verbindt (uitvoerende) partijen met als doel om inhoudelijke thema’s ook concrete en praktische invulling te geven. UFF wordt in aanvang gefaciliteerd vanuit de provincie Utrecht.

Korte termijn plannen

  • Aanjagen van- en betrokken zijn bij diverse pilotprojecten; welke dat nu al zijn is te lezen op de website: https://www.utrechtfoodfreedom.nl/utrecht/projecten/
  • Verspreiding en presentatie van het UFF Manifest en werkplan bij relevante stakeholders
  • Ontwikkelen van een langere termijn werkplan (3 jaar) samen met beoogde projectpartners
  • Vastleggen van intentie tot samenwerking met stakeholders en projectpartners
  • Bijdrage aan beleidsvorming voor regionale plannen (bijvoorbeeld Voedselvoorziening, Recreatie, Erfgoed, Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvisie)
  • Met dit alles maken we een begin voor eind oktober 2019!

Contact

Neem contact op met Erik van Tooren: erik.van.tooren@provincie-utrecht.nl

Volg ons!

Via onze digitale Nieuwbrief.

En op Twitter @UtrechtFood

Utrecht Food Freedom reeds gestart in september 2018

Utrecht Food Freedom ging vrijdag 21 september 2018 van start op Fort bij 't Hemeltje. Gedeputeerde Pim van den Berg ...

» Lees verderLet’s get farming

Local2Local legt de link tussen internationale studenten en lokale boeren. In het kader van Utrecht Food Freedom bekijken zij hoe ...

» Lees verder