Eerlijk eten en stoer erfgoed

Utrecht Food Freedom (UFF) wil Het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie inzetten ter bevordering van een duurzame voedselcultuur in verstedelijkt gebied. Breng de burger weer in contact met de boer, de geschiedenis van het landschap en de leefomgeving.

UFF versterkt de kracht van Utrecht

De regio Utrecht produceert lokale voedselproducten, beschikt over een expertisecentrum op het gebied van de korte voedselketen en spant zich in om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te laten erkennen als UNESCO werelderfgoed.

Het initiatief Utrecht Food Freedom (UFF) bouwt voort op die kwaliteiten om een grote stap te zetten in de richting van een duurzame toekomst voor de regio en haar burgers. Duurzame landbouw gaat daarbij hand in hand met de zorg die gemeentes en provincie dragen voor het behoud van een betekenisvol historisch landschap en gezondheid van mens, dier en milieu.

Verhalen over cultuur en erfgoed geven gestalte aan identiteit en verbinden mensen. Bovendien dragen ze bij aan (inter)nationale naamsbekendheid (recreatie en toerisme) en het vergroten van werkgelegenheid.

 

Het prille begin

UFF roept mensen in de regio Utrecht op om samen te werken aan een duurzame voedseltransitie met het verhaal van de Waterlinie als uitgangspunt. Daarom zoeken we samenwerking met iedereen die ons kan helpen. We zijn ons avontuur gestart in Utrecht met Utrecht Food Freedom en hebben afgetrapt op vrijdag 21 september 2018! Ben je geïnteresseerd? Sluit je bij ons aan!

Mooi, maar wat kun je nu al doen? Ons helpen:

 • Bewustwording van het belang van een gezonde en duurzame leefomgeving te vergroten
 • Gezonde en duurzame voedselconsumptie te stimuleren
 • Rol van het landschap en haar verleden voor het voetlicht brengen
 • Verhalen te verzamelen en te delen
 • Burgerparticipatie te bevorderen en maatschappelijke initiatieven te faciliteren
 • Producenten te helpen, met kennis en expertise om verder te ontwikkelen
 • Groene landschap rond Utrecht te behouden, beschermen en zo mogelijk verder cultiveren voor gebruik (recreatie)

Forten

De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormen de verbinding tussen de stad en de omringende landbouw en natuur. Hier komen burgers en producenten samen, wordt kennis gedeeld en stimuleren wij het bewustzijn over de kracht van onze lokale voedselketen. Dit zijn de forten die mee kunnen doen met Utrecht Food Freedom!

Community

Initiatiefnemers Provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Gemeente Utrecht, Local2Local en V6 ontwikkelen samen de UFF-community. UFF wil meer partners bij het project betrekken, zoals overheden, gebiedscommissies, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven. We streven naar een brede en diepe coalitie met gedeelde belangen en ambities!

Lees ons Manifest en meld je aan om mee te doen!

Projecten

Utrecht Food Freedom zet zich in voor diverse projecten. Bij deze projecten geldt:

 • UFF partners delen de missie.
 • UFF presenteert projecten en deelt daaruit verkregen kennis.
 • UFF zorgt voor draagvlak en betrokkenheid onder bestuurders, maatschappelijke organisaties, ondernemers, en burgers.
 • UFF assisteert bij het organiseren van financiering
 • UFF werkt op regionaal niveau
 • UFF heeft een nationaal netwerk.

UFF partners werken samen om:

 • Bewustwording van het belang van een gezonde en duurzame leefomgeving te vergroten
 • Gezonde en duurzame voedselconsumptie te stimuleren
 • Rol van het landschap en haar verleden voor het voetlicht brengen
 • Verhalen te verzamelen en te delen
 • Burgerparticipatie te bevorderen en maatschappelijke initiatieven te faciliteren
 • Producenten te helpen, met kennis en expertise om verder te ontwikkelen
 • Groene landschap rond Utrecht te behouden, beschermen en zo mogelijk verder cultiveren voor gebruik (recreatie)