Over ons

De initiatiefnemers willen met Utrecht Food Freedom (UFF) bijdragen aan een duurzame voedselcultuur in de regio Utrecht en daarbij gebruik maken van het bijzondere verhaal over  de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het doel is om de burger weer in contact te brengen met de boer, en (beter) kennis te laten maken met de geschiedenis van het landschap en de leefomgeving. UFF wil dit realiseren door projecten te etaleren, partners en financiers daarbij aan te laten haken met een strategie voor de lange termijn.

De regio Utrecht kan zich strijdbaar opstellen vóór en mét haar burgers en de schouders zetten onder een toekomst waarin lokaal eten en drinken een substantieel fundament wordt van de lokale economie en gemeenschap. Essentieel voor die toekomst is de regionale identiteit, gebaseerd op het krachtige verhaal (narratief) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het daarbij behorende historische landschap.

De start van UFF

Het is niet toevallig dat het idee van Utrecht Food Freedom is geboren op een fort, Fort bij ’t Hemeltje. De regio Utrecht produceert lokale voedselproducten, beschikt over een expertisecentrum op het gebied van de korte voedselketen, gevestigd op dit fort. Ook spant de regio zich in om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te laten erkennen als UNESCO werelderfgoed.

Het initiatief Utrecht Food Freedom (UFF) bouwt voort vanuit ons hoofdkwartier op Fort bij 't Hemeltje op die kwaliteiten om een grote stap te zetten in de richting van een duurzame toekomst voor de regio en haar burgers. Duurzame landbouw gaat daarbij hand in hand met de zorg die gemeentes en provincie dragen voor het behoud van een betekenisvol historisch landschap en gezondheid van mens, dier en milieu.

Governance en organisatie

Initiatiefnemers Provincie Utrecht, Universiteit Utrecht, Gemeente Utrecht, Local2Local en V6 ontwikkelen samen de UFF community. De betrokken partijen streven ernaar om meer partners bij het project te betrekken, waaronder overheden, gebiedscommissies, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven. UFF zorgt voor de regie op activiteiten van derden door het aanjagen en stimuleren daarvan en dat het gedachtegoed van UFF -  waar mogelijk - in beleid wordt vastgelegd. Zij biedt een platform, deelt informatie en verbindt (uitvoerende) partijen met als doel om inhoudelijke thema’s ook concrete en praktische invulling te geven. UFF wordt in aanvang gefaciliteerd vanuit de provincie Utrecht.

UFF Missie en doelstellingen

De missie van UFF is: “Het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie functioneel gebruiken ter bevordering van een duurzame en gezonde voedselcultuur in verstedelijkt gebied.”

UFF partners werken samen om de volgende doelstellingen te realiseren:

 • Bewustwording van het belang van een gezonde en duurzame leefomgeving te vergroten
 • Gezonde en duurzame voedselconsumptie te stimuleren
 • Rol van het landschap en haar verleden voor het voetlicht brengen
 • Verhalen te verzamelen en te delen
 • Burgerparticipatie te bevorderen en maatschappelijke initiatieven te faciliteren
 • Producenten te helpen, met kennis en expertise om verder te ontwikkelen
 • Groene landschap rond Utrecht te behouden, beschermen en zo mogelijk verder cultiveren voor gebruik (recreatie)

Serieuze plannen

 • Aanjagen van en betrokken zijn bij een 3-5 tal pilotprojecten
 • Verspreiding en presentatie van het UFF Manifest en werkplan bij relevante stakeholders
 • Ontwikkelen, van een langere termijn werkplan (3 jaar) samen met beoogde projectpartners,
 • Vastleggen van intentie tot samenwerking met stakeholders en projectpartners
 • Bijdrage aan beleidsvorming voor regionale plannen (bijvoorbeeld Voedselvoorziening, Recreatie, Erfgoed, Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvisie)
 • Consolidatie en financiering van de plannen
 • Dit alles voor september 2019!

Team

Erik van Tooren

Provincie / Waterlinie

Mark Frederiks

Local2Local

René Kwant

Universiteit Utrecht

Edsard Kylstra

Gemeente Utrecht

Bas Kreuger

Kreuger In Kultuur

Menno Heling

Ondernemen in erfgoed