Manifest Utrecht Food Freedom (UFF)

Mei 2019

Dit Manifest is een oproep aan mensen in de regio Utrecht om samen te werken aan een duurzame voedseltransitie met het verhaal van de Waterlinie als uitgangspunt.

De missie: “Het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie inzetten ter bevordering van een duurzame voedselcultuur in verstedelijkt gebied.” Breng de burger weer in contact met de boer, de geschiedenis van het landschap en de leefomgeving.

Doe mee en geef je op!

UFF versterkt de kracht van Utrecht

De regio Utrecht produceert lokale voedselproducten, beschikt over een expertisecentrum op het gebied van de korte voedselketen en spant zich in om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te laten erkennen als UNESCO werelderfgoed.

Het initiatief Utrecht Food Freedom (UFF) bouwt voort op die kwaliteiten om een grote stap te zetten in de richting van een duurzame toekomst voor de regio en haar burgers. Duurzame landbouw gaat daarbij hand in hand met de zorg die gemeentes en provincie dragen voor het behoud van een betekenisvol historisch landschap en gezondheid van mens, dier en milieu.

Verhalen over cultuur en erfgoed geven gestalte aan identiteit en verbinden mensen. Bovendien dragen ze bij aan (inter)nationale naamsbekendheid (recreatie en toerisme) en het vergroten van werkgelegenheid.

Zie je iets in deze unieke combinatie van erfgoed en landschap, doe dan mee!

UFF stimuleert samenwerking

 • UFF partners delen de missie.
 • UFF presenteert projecten en deelt daaruit verkregen kennis.
 • UFF zorgt voor draagvlak en betrokkenheid onder bestuurders, maatschappelijke organisaties, ondernemers, en burgers.
 • UFF assisteert bij het organiseren van financiering
 • UFF werkt op regionaal niveau
 • UFF heeft een nationaal netwerk.

UFF partners werken samen om:

 • Bewustwording van het belang van een gezonde en duurzame leefomgeving te vergroten
 • Gezonde en duurzame voedselconsumptie te stimuleren
 • Rol van het landschap en haar verleden voor het voetlicht brengen
 • Verhalen te verzamelen en te delen
 • Burgerparticipatie te bevorderen en maatschappelijke initiatieven te faciliteren
 • Producenten te helpen, met kennis en expertise om verder te ontwikkelen
 • Groene landschap rond Utrecht te behouden, beschermen en zo mogelijk verder cultiveren voor gebruik (recreatie)

UFF partners delen de visie

Duurzame en gezonde voedselcultuur die past bij de Utrechtse Landbouwvisie en het Verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

De Landbouwvisie van de provincie Utrecht beschrijft dat de agricultuur voor grote uitdagingenstaat. Naast het produceren van gezond en duurzaam voedsel, zal er ook een bijdrage moeten worden geleverd aan andere maatschappelijke waarden zoals schone energie, klimaat en biodiversiteit. In de dichtbevolkte en groeiende Utrechtse regio kan de landbouwsector een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond stedelijk leven. Voorwaarde is wel dat ondernemers in deze sector dit kunnen doen met een economisch rendabele bedrijfsvoering, nu en in de toekomst.

De provincie Utrecht kan zich bij wijze van spreken strijdbaar opstellen vóór en mét haar burgers en de schouders zetten onder een toekomst waarin lokaal eten en drinken een substantieel fundament wordt van de lokale economie en gemeenschap. Essentieel voor die toekomst is de regionale identiteit, gebaseerd op het krachtige verhaal (narratief) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het daarbij behorende landschap.

Geloof je ook in de kracht van ons erfgoed en de noodzaak van een gezonde voedselcultuur?

Neem dan contact op met:

Erik van Tooren: erik.van.tooren@provincie-utrecht.nl

Ook UFF Partner worden?

De initiatiefnemers van dit Manifest zijn:

Provincie Utrecht (Erik van Tooren)
Gemeente Utrecht (Anne Marie Gout, Edsard Kylstra)
Universiteit Utrecht (René Kwant)
Local2Local, SmartChain (Mark Frederiks)
V6, Werkplaats Waterlinies (Bas Kreuger en Menno Heling)

Volg ons!
Volg UFF en geef je op voor de digitale nieuwsbrief (zie onder aan de pagina)

Twitter kan ook: @UtrechtFood

Deel je onze visie en missie?

Vul onderstaande gegevens in, en wij nemen contact met je op hoe je dit Manifest kunt onderschrijven!