Utrecht Region Foodmap

Korte beschrijving

  • Ontwikkelen van een applicatie (native app en/of platform) waarop recreatief en toeristisch bezoek aan het landschap rond Utrecht gestimuleerd wordt
  • Content is primair gerelateerd aan de missie van UFF: producenten (die ook bezocht kunnen worden), boerenlandwinkels, routes, etc. Zo veel mogelijk in de vorm van locatiedata en (persoonlijke) verhalen
  • Content wordt beschikbaar gesteld in open source en/of toegepast op bestaande FoodMap app, of in eigen UFF app
  • FoodMap is een bestaande maar offline gehaalde, door VVV Veluwe ontwikkelde app

Missie/visie van het project

  • Dmv de app stimuleert UFF het bezoek aan het landschap; daarmee betrokkenheid en identiteitsontwikkeling
  • Bezoek leidt tot verkoop, rechtstreeks of via Local2Local
  • Verbreding van de doelgroep, met recreanten

UFF richt zich op het aanjagen van ontwikkeling van dit project en door partijen bij elkaar te brengen, coördinatie van contentontwikkeling, en uiteraard het benadrukken van belang van cultuur historische verhaal.

Welke erfgoed en culturele aspecten zijn te onderkennen?

  • In de persoonlijke verhalen wordt het historische verhaal als uitgangspunt genomen, met relatie naar de actualiteit
  • Functie van de regio voor voedselproductie
  • Algemene historische verhaal van het Waterlinie landschap

Meer informatie over dit project: Menno Heling: Menno@ifthenisnow.nl