Utrecht Buiten ontwikkelt recreatie

Korte beschrijving

De provincie, U10-gemeenten en terrein beherende organisaties werken aan het versterken van groene recreatiegebieden in de regio Utrecht in het project Utrecht Buiten. De provincie Utrecht heeft in samenwerking met de verschillende partners in dat verband een onderzoek uitgezet.

Utrecht Buiten staat voor aantrekkelijke, onderling verbonden recreatiegebieden die bijdragen aan een ontspannen en gezonde leefomgeving voor inwoners van de regio Utrecht. Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer opvangcapaciteit, meer variatie en een betere bereikbaarheid van de recreatiegebieden nodig is. Er is nu al een tekort aan hectaren, voorzieningen en paden, en dat gaat met de bevolkingsgroei alleen nog maar toenemen. Er is meer inzicht nodig in de match tussen vraag en aanbod.

De provincie heeft Bureau BUITEN gevraagd om een vraag-aanbodanalyse te verrichten en op basis daarvan een advies uit te brengen. Parallel aan dit onderzoek brengt Track Landscapes de bewegingen van o.a. wandelaars en fietsers door/naar de gebieden in beeld.

Doelstelling van Utrecht Food Freedom is om de UFF visie nadrukkelijk onder de aandacht van de onderzoekers te brengen. Immers, nu is duurzame landbouw, korte keten nog geen belangrijk recreatief / toeristisch thema. Naar aanleiding van dit onderzoek en de adviezen van Bureau Buiten kunnen projecten waar UFF bij betrokken is beter recreatief en toeristisch benut worden

UFF richt zich op F binnen het project op het aanjagen van ontwikkeling, en partijen bij elkaar te brengen. UFF wil het thema Recreatie / Toerisme op de agenda plaatsen van alle projecten waar zij bij betrokken is, zodat het belang van zowel het cultuur historische verhaal als het duurzame voedselcultuurverhaal nog vanzelfsprekender wordt.

Het belang van verhalen wordt al anderkend binnen de sector recreatie en toerisme, en UFF benadrukt de combinatie van erfgoed en duurzame voedselcultuur.

UFF contactpersoon: Bas Kreuger bas@kreugerinkultuur.nl