Event 21 september

Het Utrecht Food Freedom-netwerkevent op 21 september 2018 was bedoeld voor de deelnemende forten, producenten en partners. Operation Food Freedom nodigde partijen uit om te praten over de opzet van een nieuwe voedselketen in Utrecht. Deze bijeenkomst diende om elkaar te leren kennen, actief te brainstormen over de uitdagingen en kansen, en te komen tot een visie over hoe wij samen deze nieuwe keten gaan opbouwen. De opening en het welkomstwoord werden verzorgd door ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme en de Pim van den Berg, gedeputeerde van de Provincie Utrecht.

Programma:

09:30 Inloop;

09:50 Welkomstwoord Joszi Smeets;

  • Introductie over de forten, koppeling toen en nu
  • Kort doorlopen van programma

10:00 Opening door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme en de gedeputeerde van Provincie Utrecht Pim van den Berg;

10:20 'Waarom een korte keten?' door Mark Frederiks;

10:40 Drieluik van mensen die staan voor een maatschappij op drit. Aan alledrie de vragen: Wat betekent voedsel, wat betekent lokaal voor jou? Wat zijn je verwachtingen voor deze missie?

  • Cristina Arribas - Working @ The Farm
  • Huub van der Maat - Boerderij Nieuw-Slagmaat
  • Mark Mazur - artsen en voeding

11:00 Korte pauze - koffie (Coffee Burundi) en sappen;

11:15 Uitleg over Operation Food Freedom door Erik van Tooren;

11:30 Uitleg over de Sustainable Development Goals als graadmeter van Operation Food Freedom door student Wytse Slob;

11:40 Voorstellen Operation Food Freedom Kerngroep: kopstukken Peter Gersen, Marc Heijdeman en Agnes Corbeij op het podium;

  • Wat is jouw rol?
  • Waarom geloof je in deze missie?

12.00 Korte toelichting op het middagprogramma. Vraag aan Mark Frederiks: Waarom gaan we in de interactie en waarvoor gaan we tekenen?

12.15 Uitgebreide lokale lunch met verhaal van de producent per gang;

13.30 Wij gaan in groepen met elkaar om tafel om het 'halen en brengen' in kaart te brengen.

  • Elke groep is een mix van deelnemers, forteigenaren en boeren/producenten;
  • Elke tafel heeft een regisseur, een groot tekenvel (met stad, platteland en forten) voor de brainstorm.

14.30 Korte recap van verzamelde energie, ideeën en plannen, en door elke groep kort gepresenteerd;

14.45 Overhandiging van recap aan Erik van Tooren en Mark Frederiks. Vraag: En wat nu?

15.00 Einde event.


Locatie
Fort bij ’t Hemeltje
Fortweg 9
3992 LX Houten

 

https://www.youtube.com/watch?v=w7q4sG1naKU